Política de protección de datos

Inicio Política de protección de datos

De acordo coa normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, procedemos a
informarlle do tratamento de datos persoais que realizamos dos nosos usuarios na presente
páxina web.

 1.  Responsable de tratamento dos datos

  CONCELLO DE CAMARIÑAS
  PRAZA DA INSUELA, Nº 57 - 15123 CAMARIÑAS (A CORUÑA)
  correo@camarinas.net.

 2. DPO: El delegado de Protección de Datos de CONCELLO DE CAMARIÑAS es Servicios de
  Adaptación Continua en Protección de Datos RB, SL con el que podrá contactar en
  correo@camarinas.net.

 3. Finalidade do tratamento, lexitimación e prazo de conservación.

  CONCELLO DE CAMARIÑAS poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordó coas
  seguintes finalidades.
  SERVIZO DE ATENCIÓN Ó USUARIO A TRAVÉS DEL FORMULARIO DE CONTACTO E/OU ENVÍO
  DE CORREOS ELECTRÓNICOS
  Finalidade de tratamento: trataremos os datos estritamente necesarios para xestionar a súa
  petición.
  Lexitimación: existe un interese lexítimo por ambas partes para a resolución de solicitudes ou
  consultas. En caso de reclamacións ou queixas relacionadas cos servizos públicos prestados
  polo Concello, a lexitimación é o cumprimento de obrigacións legais pola nosa banda.
  Prazo de conservación: o tempo necesario para dar resposta á súa solicitude e en calquera
  caso, ata que transcorra o prazo de prescrición de posibles accións de responsabilidade
  derivadas do tratamento.
  BOLETÍNS INFORMATIVOS
  Finalidade do tratamento: En caso de suscrición aos nosos boletíns de información, trataranse
  os datos persoais para xestionar esa subscrición e enviarlle información personalizada sobre
  actividades, eventos ou convocatorias organizadas polo Concello a través do correo
  electrónico que nos facilitara. Poderá darse de baixa do boletín de informativo enviando un
  correo electrónico a correo@camarinas.net.
  Lexitimación: A lexitimación é o seu consentimento
  Prazo de conservación: ata que decida deixar de recibir os nosos boletíns informativos.


 4. Destinatarios de cesións

  Non cederemos os seus datos a terceiros, salvo para dar cumprimento a unha obrigación legal.

 5. Política de cookies

  Para revisar o tratamento de datos relativo ás cookies, pode consultar a nosa política de cookies, dispoñible nesta mesma páxina web.
  Poderá configurar as súas preferencias respecto ao uso de cookies no propio aviso de configuración de cookies.

 6. Dereitos

  Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos:
  - Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  - Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  - Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento.
  - Dereito á portabilidad dos datos.
  - Dereito á retirada do seu consentimento. Pode enviar a súa solicitude a través da conta de correo electrónico: correo@camarinas.net.

  Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos, a través das seguintes vías:
   - Sede electrónica: www.aepd.es
   - Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid
   - Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17

 7. Medidas de seguridade

  CONCELLO DE CAMARIÑAS ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas