O Concello

Departamentos

* Convocatoria probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais 2021 19/02/2021

Convocatoria probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais 2021

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica no DOG (Diario Oficial de Galicia) do 19 de febreiro as probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais para o ano 2021.

Código de procedemento: ED527A 

Carnés profesionais:

 • Carné profesional en instalacións térmicas de edificios
 • Carné profesional de operador/a de guindastre torre
 • Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría A
 • Carné profesional de operador/a de guindastre móbil autopropulsado, categoría B  

Habilitacións profesionais:
 • Operador/a industrial de caldeiras
 • Instalador/a de gas, categoría A
 • Instalador/a de gas, categoría B
 • Instalador/a de gas, categoría C
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I
 • Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II
 • Reparador/ de produtos petrolíferos líquidos, categoría III
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de refrixerantes fluorados
 • Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a tres quilogramos de gases fluorados
 • Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de calquera carga de refrixerantes fluorados
 • Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.  

REQUISITOS:

 • Estar en idade legal laboral ou ter a idade mínima que, de ser o caso, poida exixir a normativa sectorial correspondente.
 • Requisitos específicos que para cada especialidade se establezan na normativa vixente.  

TAXAS DE EXAME: 40,77 €  

PRAZO: 
 • Primeira convocatoria: do 22 de febreiro ao 8 de marzo de 2021 (ambos os dous incluídos)
 • Segunda convocatoria: do 21 de xuño ao 5 de xullo de 2021 (ambos os dous incluídos) 

IMPORTANTE: Na primeira convocatoria non se convocan probas para a obtención de todos os carnés e habilitacións profesionais recollidas nesta orde. Consultar no DOG cales son os convocados.

ORDE DO DOG:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210219/AnuncioG0598-110221-0002_gl.pdf


© by Abertal