O Concello

Departamentos

* Actividades


Actividades Realizadas do Programa de Igualdade

II Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes [2008-2012]

A partir da valiosa experiencia do I PIOM como instrumento de promoción e fomento da política de igualdade levada a cabo polo concello de Camariñas, deseñouse un II plan con medidas máis axustadas ás necesidades da sociedade camariñana que será marco de referencia para a execución das políticas municipais de igualdade durante o seu período de vixencia.

Avaliación do I Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes [2007]

Realizouse unha memoria de avaliación do I PIOM, para a detección da implementación das medidas establecidas no mesmo.

I Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes [2004-2006]

Este I Plan de Igualdade foi o primeiro compromiso do concello de Camariñas para corrixir a través dunha política de igualdade, as discriminacións resultantes dos hábitos e prácticas tradicionais.

Diagnose a realidade das mulleres de Camariñas [2003]

Estudo de investigación que constituíu o primeiro paso na implantación dun servizo de igualdade.

Accións Previstas do Programa de Igualdade

Avaliación do II PIOM [2008-2012]

Continuarase co programa por medio da realización da avaliación do II PIOM


© by Abertal